6 Crescendo 50 jaar

Crescendo bestaat 50 jaar. (2004)

Na 2004, waarin het 25-jarig jubileum van de heer Bosman werd gevierd, namen wij node afscheid van hem en werd gezocht naar een nieuwe dirigent. Dat werd tenslotte de heer Rien van Heerde. Deze dirigent heeft weer andere opvattingen en probeert met groot élan ons koor met groot enthousiasme tot grote hoogte te brengen. Na zijn aantreden werden ook nieuwe mensen aangetrokken, waardoor wij ons kunnen verheugen op een tenor-partij van wel 6 mensen.

Over ons 60-jarig bestaan schrijft onze voorzitter in zijn voorwoord.

Repetitie met de heer Rien van Heerde

Repetitie met de heer Rien van Heerde