4 Ugchelen doet van zich horen

UGCHELEN doet van zich horen
Vanzelfsprekend zingt het koor tijdens de manifestatie ‘Ugchelen Vrij’ in 1985. ‘CRESCENDO’ is ook aanwezig op zaterdag 24 mei 1986 tijdens het korenmatinee, dat ter gelegenheid van het eeuwfeest van de Koninklijke Christelijke Zangersbond in de Grote Kerk te Apeldoorn wordt gegeven. Maar liefst 20 koren laten hier hun stem horen!
Het programma van de uitvoering op zaterdag 5 maart 1988 vermeldt ondermeer de zangstukken: “Unser Vater” van G.A. Homelius, een drietal negro-spirituals, “Dansen en Springen” van H.L. Hassler en stukken uit de musical van My Fair Lady.
De jaren 90
In 1994 wordt het 40-jarig jubileum van ‘CRESCENDO’groots gevierd met een receptie in Ugchelens Belang. De Ugchelense historicus Hans Boon had gezorgd voor een expositie over 40 jaar ‘CRESCENDO’.
De toenmalig voorzitter Cor Kleemans ontvangt namens het bestuur de gasten, waaronder de wethouder R. Ober. De videoregistratie heeft een aanvang genomen en er wordt driftig gefilmd.
Niet alleen de receptie, maar ook de uitvoering van zaterdag 29 oktober in Ugchelens Belang wordt vastgelegd op de band.
Met medewerking van Corrie Hozemans op de piano en Adrie van Asselt wordt een veelkleurig scala aan geestelijke liederen, opera, operette en filmmuziek ten gehore gebracht. De jeugdleden van het Groot Symphonie Orkest van de Apeldoornse Muziekschool onder leiding van de enthousiaste dirigent Gerard Poot leverden hun bijdrage aan een geslaagde muziekavond.

Repetitie met de heer Bosman

Repetitie met de heer Bosman