3 Na 1960 andere tijden

Na 1960 andere tijden
‘CRESCENDO’, wat toch ‘toenemend in sterkte van toon’ betekent, krijgt opnieuw een andere dirigent. Na de heer Schut zwaait in 1964 eerst de heer Manneke uit Arnhem de dirigeerstok. Maar na korte tijd komt het koor onder leiding van Gerhard Jan Heersink uit Epe. Onder deze dirigent kent het koor grote successen. Het regent eerste prijzen. In 1965 te Boskoop en in 1967 te Gorinchem. In Dieren: 362 punten met lof van de jury. Na elk succes wordt het koor feestelijk ingehaald met muziek van K.N.A. of Entre Nous uit Ugchelen.
Op 1 januari 1978 over­lijdt de heer Heersink. Bestuur en leden schrijven dat ze zijn bezielende leiding zullen blijven gedenken.
Crescendo 25 jaar
‘CRESCENDO’ pakt de draad weer op onder leiding van Peter Bok­horst. Peter, in Ugchelen geen onbekende, wordt opge­volgd door Kees Bosman en in september 1979 wordt onder zijn leiding het jubileum­concert gegeven. Het concert kent dertien zangnummers, waaronder: “Waarom toch?” van A. Pronk en “King all Glorious” van G.M. Vail. Na de pauze is er een optreden van de demogroep van volksdansvereniging Phoenix. In de pauze speelt het mini‑orkest van Kunst na Arbeid. Feli­citeren kunnen we het koor met haar 25‑jarig bestaan in gebouw ‘De Duiker’ op zaterdag 8 september 1979.
Wervingsactie in 1981
In 1981 wordt onder de noemer: ‘Zingende mensen … … blijde mensen’ een wervingsactie ondernomen. ‘ … Kom eens op onze repetitie … en … Nederland kent meer dan 3000 koren en zo’n 200.000 mensen ruilen graag een avond passief televisiekijken in voor deze actieve vrijetijds­besteding…’, staat er te lezen.
Nederlands koorfestival
In mei 1981 reist ‘CRESCENDO’ naar Hilversum. In de AVRO-studio wordt meegedaan aan het Nederlands Koorfestival, onder auspiciën van de Kon. Bond van Zang- en Oratoriumverenigingen in Nederland. Het rapport is gunstig: ‘Koor met grote perspectieven’. De mannen, verte­genwoordigd met 6 tenoren en 12 bassen, vormen, ten opzichte van de dames, een minderheid. De damesbezetting kent 13 alten en 17 sopra­nen…
Crescendo timmert aan de weg
In 1983 en 1984 verleent ‘CRESCENDO’ haar medewerking aan kerk- en zangdiensten in de kerken ‘De Ark’, ‘Julianakerk’ en de N.H. kerk te Ugchelen. De jaarlijkse uitvoering in 1985 wordt gecombineerd met optredens door de muziekgroep ‘Twinckel’. Ook in ‘Randerode’ en op ‘Hullenoord’ wordt gezongen en ‘CRESCENDO’ ontbreekt niet bij het concert, gehouden door de Apeldoornse Federatie van Zangverenigin­gen. Het bezoek aan het concours te Dirksland wordt bekroond met een eerste prijs (330 punten).

image009

‘CRESCENDO’ naar Hilversum. In de AVRO-studio