2 De eerste jaren

 

Crescendo in Hoog Soeren (1956)

Crescendo in Hoog Soeren (1956)

De eerste jaren van zangvereniging CRESCENDO

Dan komen we bij onze vereniging ‘CRESCENDO’. Op een algemene ledenvergadering in 1954 beslissen de leden van het Kerkkoor het roer om te gooien. Een nieuwe naam, een nieuwe dirigent èn een behoorlijke aanwas aan leden is het resultaat. Onder leiding van dirigent Jan Oostenrijk wordt ijverig geoefend en in juni 1956 gaat het koor naar concours. Met succes overigens, want mochten de leden bij hun eerste concoursoptreden te Hoog Soeren last hebben gehad van nervositeit, laten ze dit niet blijken. Het resultaat mag er zijn. Het wordt al direct een eerste prijs in de derde afdeling, met maar liefst 322 punten. Dit smaakt natuurlijk naar meer.

In het jaar 1957 wordt in Hoog Soeren opnieuw examen gedaan, maar nu in de tweede afdeling. Opnieuw is er een eerste prijs voor ‘CRES­CENDO’. En ook dirigent Oostenrijk wordt beloond. Hij ontvangt voor zijn prestaties met het koor de ‘directeursprijs’.
Kinderkoor JONG CRESCENDO
Omstreeks 1957 doet ook het kinderkoor, ‘JONG CRESCENDO’ mee aan het concours te Hoog Soeren. Het jeugdkoor heeft in die tijd ongeveer 28 leden.
Financiën
In 1958 timmert ‘CRESCENDO’ aan de weg. Ditmaal niet vocaal, maar met een bazar. Op een vrijdagavond is Ugchelens Belang open van acht tot elf uur en zaterdags kunnen de guldens rollen van ’s middags drie tot ’s avonds half tien. Ze rollen flink en penningmeester Gerrit Boon kan die guldens goed gebruiken.
‘CRESCENDO’ wisselt in 1958 van dirigent. De heer J. Oosten­rijk, die ons koor op uitstekende manier wist te leiden, heeft zijn leeftijd als handicap; dit noopt hem het wat kalmer aan te doen. Zijn opvolger vindt ons koor in de heer J. Schut uit Zut­phen. Nieuwe leden zijn ook wel­kom. De contributie van 35 cent per week zal hiervoor wel geen pro­bleem vormen.

Concours te Elspeet
Een recensent van de Nieuwe Apeldoornsche Courant, de heer Van Reewijk, geeft het verslag van dit concours een kop: ‘CRESCENDO’ uit Ugchelen had succes op concours’. Ook staat het koor keurig afgebeeld op de begeleidende foto. Helaas vergeet Van Reewijk in zijn verslag de prestaties van ‘CRESCENDO’ nader te omschrijven. Er werd wèl een eerste prijs behaald.

Crescendo in Elspeet (1959)
Lustrumconcert
Op 24 oktober 1959 wordt in Ugchelens Belang het lustrumconcert van ‘CRESCENDO’ gehouden. Het is ook de eerste zanguitvoering, die het koor in Ugchelen houdt. De vijftig leden maken er een lovenswaardig debuut van. De recensent in de Nieuwe Apeldoornse Courant vindt de uitspraak van het geheel goed en duidelijk. Aan belangstelling ontbreekt het niet. Ruim honderd geïnteresseerden kunnen wegens plaats­gebrek geen toegangskaartje krijgen.