1 2014: Crescendo 60 jaar

Meer dan 60 jaar geleden, dus vòòr 1954 werd er al heel wat gezongen in Ugchelen.

Een korte samen­vatting van onze Ugchelense zang­historie.

Zangvereniging CONCORDIA
In 1867 is het eerste initiatief op zangersgebied voor rekening van het hoofd van school 8. Meester Schroven is de grote man achter dit koor en zwaait ook de dirigeerstok. Een concert, dat in de kerk te Beekbergen wordt gegeven, wordt ondermeer bezocht door burgemeester Mr. H.P.J. Tutein Nolthenius.
Zangvereniging HALLELUJA
Hoogtepunten, dieptepunten, wie kent ze niet. In de loop der jaren is ‘CONCORDIA’ ten onder gegaan. Maar zie, er komt een nieuwe ster.
Ditmaal is ‘HALLELUJA’ de naam. Voorzitter en dirigent is dominee D. Van Krevelen uit Beekbergen. Ugchelen valt onder de kerkgemeente van Beekbergen. Deze dominee heeft niet alleen banden met de Ugchelense zangvereniging. Hij weet ook een Ugchelens meisje zó voor zich te interesseren, dat zij hem later als mevrouw Van Krevelen – Van Houtum in zijn gemeentewerk zal bijstaan.
In 1900 richt Cornelis Quartel ‘met de hoogste achting en eerbied’ een verzoek aan B&W van Apeldoorn. Reden is, het schoollokaal te Ugchelen één avond ter beschikking te stellen voor de openbare zang­uitvoering van ‘HALLE­LUJA’. Nader overleg tussen dirigent van Krevelen en het hoofd der school Moerman moet een geschikte datum opleveren.
Zangvereniging LOOFT DEN HEER
Het wordt 15 oktober 1920. In Ugchelen gaat men zingend verder. Ditmaal ziet zangvereniging ‘LOOFT DEN HEER’ op die datum het licht. Bijna tien jaar later, op 4 september 1930, weet het koor zich te versterken door de oprichting van een kinderkoor. Volgens de geruchten komen de zangers, na een eerste prijs op concours of zangersdag behaald, zingend thuis. De tekst belooft wat voor de toekomst: ‘Looft den Heer, gaat nooit verlo-ho-ren’. Alhoe­wel….
Kerkkoor UGCHELEN
In 1940 komt dominee Starrenburg naar Ugchelen. En met hem komt ook dochter Lies. Zij is het, die de Ugchelense zangers en zangeressen weer weet te inspireren. Het Kerkkoor wordt opgericht. Lies Starrenburg huwt en verhuist. Meester Van Donselaar, hoofd van de Christelijke School te Ugchelen, neemt het dirigeerstokje van haar over. Maar… het blijft tobben met te weinig leden.